Inloggen

preview

Agenda

Voorjaarsvakantie: van 25 februari t/m 6 maart 2022

Maandag 7 maart: Verkeersles voor groep 7 en 8.

Dinsdag 8 maart: De taalklas gaat naar het concertgebouw in Amsterdam.

                             Verkeersles voor groep 1 t/m 4.

Vrijdag 11 maart: Verkeersles voor groep 5 en 6 en de taalklas.

                            De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen hun 1e rapport mee.

Van 14 t/m 18 maart: Oudergesprekken voor groep 3 t/m 8.

Vrijdag 18 maart: STAR-les voor groep 6, 7 en 8.

 

 

De volgende nieuwsbrief voor ouders verschijnt op 18 maart 2022.

 

Feest!

Vandaag hebben feest gevierd op school. Er is gedanst, gespeeld, gelachen, gesnoept en polonaise gelopen.

De kinderen zijn verwend door de ouders van de ouderraad. Het was een feestje zonder afstand houden en mondkapjes (behalve juf Jannie want zij was dokter). Het was genieten!

Een bedankje aan de ouderraad is wel gepast: dank voor jullie inzet. 

 

Het team wenst iedereen een gezellige en zonnige vakantie!

 

Inline image

 

Natuur om de hoek

In overleg met de schooldirecteuren is besloten dat na de voorjaarsvakantie we weer een volwaardige natuurclub mogen draaien. Dat betekent dat vanaf maandag 7 maart
 • De natuurclub  weer tot 17.00 uur is
 • De natuurclub is niet alleen buiten, maar we zijn ook een deel binnen
 • De groep van Maxime, Thal en Akke start bij de ruimte van SOL
 • De groep van Janneke, Judith en Emmie start bij het handvaardigheidslokaal

We verwachten alle leerlingen die zich hebben opgegeven voor de natuurclub weer op 7 maart!!

 

Verkeer

Zoals u kunt zien in de agenda krijgen alle kinderen weer verkeersles op het plein.

De kinderen komen die dag met hun fiets op school. Op het schoolplein staat dan een parcours klaar waarin de kinderen kunnen oefenen met fietsen. De lessen duren ongeveer een uur.

 

Heeft u tijd en zin om te helpen tijdens deze verkeerslessen, geef dit door aan de leerkracht van uw kind!

 

Dit is het programma: 

 

Verkeerskunsten groep 1-2:

 • 1. Lopen met de fiets en slalom fietsen
 • 2. Een rondje fietsen met een verkeerslicht
 • 3. Fietsen over een smal pad en een noodstop maken.

Verkeerskunsten groep 3-4:

 • 1. Lopen en draaien met de fiets
 • 2. De fiets optillen en een noodstop maken
 • 3. Starten, stoppen en kijken

Verkeerskunsten groep 5-6:

 • 1. Fietsen over een schuin en smal wegdek
 • 2. Met één hand door de bocht!
 • 3. Achterom kijken en afslaan

Verkeerskunsten groep 7-8:

 • 1. Samen slalom fietsen
 • 2. Samen van rijbaan wisselen (deze oefening pas ik aan in samen bochten fietsen)
 • 3. Langs een obstakel fietsen en inhalen

Personeel

Nieuwe juffen op De Singel!!

 

In groep 1 en 2 werken juf Patricia en juf Jill, zij ondersteunen juf Marianne en juf Eva.

In de taalklas werkt juf Jitske, zij vervangt juf Marleen want zij is met zwangerschapsverlof.

 

Wij zijn heel blij met onze nieuwe collega's!

In de volgende nieuwsbrief stellen zij zichzelf voor.

 

Oudergesprekken

Wat is een oudergesprek?

Een oudergesprek is een gesprek tussen leerkracht en ouders. Vanaf groep 6 nodigen wij ook de leerling bij dit gesprek uit. Tijdens dit gesprek vertelt de leerkracht hoe het met de voortgang van de leerling gaat.

Wat zijn de leerprestaties van de leerling? Zijn er bepaalde vakken waar de leerling moeite mee heeft?

Of vindt een leerling de leerstof juist te makkelijk en verveelt hij of zij zich?

En hoe biedt de school hierbij de juiste ondersteuning?

Hierbij worden ook gegevens uit het schoolrapport en toetsresultaten besproken.

 

Leerprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling leerling

Maar het gaat tijdens een oudergesprek niet alleen om leerprestaties. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind en het gedrag is de klas komen aan bod.

Hierbij wisselen leerkracht en ouders informatie uit. Gedraagt een kind zich thuis net zo als in de klas? Of zijn er juist opvallende verschillen? Deze informatie is waardevol, omdat zo het complete kind in beeld komt. Is een kind bijvoorbeeld erg angstig en verlegen in de klas, maar thuis helemaal niet? Dan kunnen leerkracht en ouders een plan maken hoe zij de leerling hierbij kunnen helpen.

 

Tips voor het oudergesprek

U kunt zich voorbereiden op het oudergesprek door vooraf een aantal onderwerpen/vragen op te schrijven en deze mee te nemen naar het gesprek.

Vragen die u kunt stellen zijn bijvoorbeeld:

 • Heeft mijn kind veel vrienden in de klas?
 • Heeft mijn kind goed contact met de leerkracht?
 • Zijn er schoolvakken waar mijn kind moeite mee heeft?

Ook over het schoolrapport en toetsresultaten kunt u vragen voorbereiden.

Misschien vraagt u zich af wat de leerkracht met een bepaalde opmerking in het schoolrapport bedoelt. Of u wilt weten waarom uw kind een laag cijfer heeft gekregen voor een bepaald vak.

 

Voor deze oudergesprekken kunt u zich inschrijven via SchouderCom.

Woensdag 9 maart sturen de leerkrachten van groep 3 t/m 8 de uitnodiging via SchouderCom naar u toe.

 

De taalklas naar Het Concertgebouw

concertgebouw

Op dinsdag 8 maart gaan wij met de taalklas naar Het Concertgebouw in Amsterdam.

Heeft uw kind een ov-chipkaart, wilt u deze dan meegeven aan uw kind?

 

Wij gaan naar de voorstelling: Sofie ontdekt Zuid-Amerika

 

Sofie ontdekt op de zolder van haar opa een stoffige oude kist. Op het moment dat ze hem openmaakt begint de kamer te draaien en start de muziek...

 

Samen met Sofie verlaten we ons koude kikkerlandje en aan de hand van het virtuoze Trio Galantes betreden we een nieuwe wereld, waar Sofie de samba danst en vecht met krokodillen.

Ze leert alles over de rijke (muzikale) cultuur en hoort eindelijk hoe haar opa ooit naar Nederland is gekomen.
Reis mee door Zuid-Amerika met deze swingende voorstelling!

 

Zwemmen in de vakantie
zwembad